Arrangörskod
0117
Arrangör
ÖSTERÅKERS BK
Plats/Ort
ÖSTERÅKER
Hundens fullständiga namn (inga titlar)
A-TE-ELL'S MONSIEUR VIRUS NIGER
Ras
GROENENDAEL
Reg.nr
S46966/2005
Födelsedatum
2005-06-15
Provdag
2006-09-17
Kön T/H
H
Ägarens namn
CAROLINE APPELFELDT
Adress
DALBOBRANTEN 15
Postnr
128 68
Ort
SKÖNDAL
Telefonnr bostad
08-6593659
Telefonnr arbete
Mentalbeskrivare
 
Avsteg från avreaktion
 
Ägaren avstår skott
 
Beskrivaren avbryter
 
Ägaren avbryter
X
Känd Mental Status
 
Oacceptabelt beteende
Namnförtydligande
AGNETA RAINSSON

  1 2 3 4 5
1a KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots flera försök att locka.
Alt. provas
inte i detta moment.
Följer med motvilligt. Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c KONTAKT
Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a LEK 1
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktivt, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b LEK 1
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c LEK 1
Gripande och dragkamp
Griper inte. Biter tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Biter, drar emot men släpper och tar om.
Alt. tuggar.
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar -även under den passiva delen- tills testledaren släpper.
3a FÖR-FÖLJANDE
(2 ggr)
Startar inte.

 


2:a gången

Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

1:a gången

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b GRIPANDE
(2 ggr)
Nonchalerar bytet.
Alt. springer inte fram.

2:a gången
Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper.1:a gången
Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efterhand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet.
Alt. oro under hela momentet.
5a AVST.LEK
Intresse
Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
5b AVST.LEK
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden momentets första del. Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.
5c AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse. Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner.
Alt. går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo- förändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e ÖVERRASKN
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.
7a LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo- förändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteendenn och flera attacker.
8b SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse.
Alt. engagerar sig inte.
Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.
Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöka hela sträckan.
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Korta avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8d SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Alt. går inte fram i tid.
Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. Går fram till fig. när föraren står bredvid. Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Går fram till fig. utan hjälp.
8e SPÖKEN
Kontakttagande med
figurant i spökdräkt.
Avvisar eller undviker kontakt försök.
Alt. går inte fram i tid.
Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. Tar kontakt själv. Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a LEK 2
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b LEK 2
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med tänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd.
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. föraren avstår skott.